Vài giòng cho năm Canh-tý [phần 2]

Chuyện là năm vừa rồi mình có crush tiếng đàn của một bạn, thật ra là 3 năm rồi thì phải. Chỉ là bạn đó có một tiếng đàn đẹp và mình mê tiếng đàn ấy, mê lây con người bạn ấy. Chỉ vậy thôi. Mọi thứ sẽ chẳng có gì chia sẻ nếu không phải mình lỡ miệng nói ra mấy chuyện đó… lúc mình say. … More Vài giòng cho năm Canh-tý [phần 2]