Chuyện đi học

Mình vui lắm, vui vì các em dù nghèo, nhưng không phải bươn chải sớm để rồi mất đi cơ hội đổi đời nhờ giáo dục; vui vì bố mẹ các em nhận thức được tác động của giáo dục về lâu dài; và vui vì mình cũng đóng góp được một phần nhỏ vào “công cuộc” mang con chữ đến vùng sâu của Trà Vinh. Nếu vì phải bươn chải mà mất cơ hội đi học, mình e rằng những ước mơ “doctor”, “tour guide”, “English teacher” của các bé sẽ không thể thành hiện thực.  … More Chuyện đi học